باشگاه مشتریان FoxGroup چیست؟

در باشگاه مشتریان FoxGroup  شما دو نوع پول الکترونیکی دارید.

اعتبار بر حسب تومان: این اعتبار با فروش محصولات خود به ما یا کار در وب سایت های FoxGroup  بدست می آید.  که می توانید با پول بدست آمده از  سایت های ما خرید کنید.

امتیاز پوینتی: امتیاز پوینتی با عضویت در سایت‌٬ خرید محصولات ٬ مشاهده لینک ها  و اشتراک گذاری مطالب ما در شبکه های اجتماعی بدست می آيد. که با جمع آوری این امتیاز ها می توانید محصولاتی را به صورت رایگان بدست آورید.

می توانید با پوینتی های کسب شده محصولات زیر را بخرید.